Privacybeleid


1) INTRODUCTIE

Citrusplants, Lda (Hierna CITRINA genoemd) wil dat u vertrouwd raakt met hoe uw gegevens worden verzameld, gebruikt rn gecommuniceerd naar derden, omdat uw privacy  en de berscherming ervan centraal staat  bij het behouden van een vertouwen.

Het CITRINA-privacybeleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) of GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), een Europees diploma (EU 2016/679), dat nieuwe regels vaststelt voor de bescherming, behandeling en vrij verkeer van persoonsgegevens van personen in de landen van de Europese Unie. Vanaf 25 mei 2018 vervangt deze wet de wet op de bescherming van wet nr. 67/98 van 26 oktober.

Dit beleid beschrijft het soort persoonlijke gegevens dat wordt verzameld, hoe ze worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld. Het beschrijft ook de algemene praktijken van CITRINA met het omgaan van andere informatie (bijv. Interesses, demografische gegevens, en gebruik van diensten) die is verzameld via monitoring- en analytische instrumenten. We beschrijven ook de stappen die we nemen om informatie te beschermen, uw toegangskeuzes en hoe u contact met ons kunt opnemen over privacypraktijken.

Al uw verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt om u te helpen uw bezoek aan onze website zo productief en plezierig mogelijk te maken. De garantie van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze website is belangrijk voor CITRINA.

Uw gebruik van de CITRINA-website veronderstelt dat u akkoord gaat met deze privacyovereenkomst. We kunnen deze overeenkomst zonder kennisgeving wijzigen. Daarom raden we je aan om ons privacybeleid regelmatig te bekijken, zodat je altijd up-to-date bent.

 

2 - DEFINITIES

2.1.  "Persoonlijke informatie" betekent gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals:
 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoon nummer (inclusief vaste en mobiele nummers);
 • Email adres;
 • Profil afbeelding;
 • Bijnaam op sociale netwerken (bijv. Bijnaam op Facebook);
 • Locatie-informatie als deze informatie is gekoppeld aan een identificeerbaar individu;
 • Persoonlijke eigenschappen;
 • Gewoonten van navigatie, consumptie, voorkeuren, smaken en interesses.

Een identificeerbaar individu is een individu dat, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd door met name te verwijzen naar een identificatienummer of één of meer specifieke factoren over zijn of haar fysieke, psychologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

 

2.2. "Speciaal beschermde gegevens" zijn persoonlijke gegevens die als bijzonder gevoelig worden beschouwd, zoals:
 • Raciale or ethnische afkomst;
 • Politieke ideologie of opvattingen;
 • Religie of andere geloven;
 • Gezondheid of ziekte;
 • Juridische achtergrond;
 • Lidmaatschap van de vakbond;
 • Seksuele geaardheid.


We verzoeken u ons geen bijzonder beschermde gegevens te verstrekken of openbaar te maken via onze website, onze sociale netwerken of op een andere manier. Maar als u ons dergelijke gegevens meedeelt, stemt u ermee in, en machtigt u onder uw volledige verantwoordelijkheid dat we deze opslaan en verwerken in onze bestanden voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld of in de doeleinden die ons aangeven bij het communiceren van dezelfde gegevens.

 

2.3. "Overige informatie" is bijvoorbeeld:
 • Browser- en apparaatinformatie;
 • Verzamelde informatie door middel van cookies, pixeltags of andere technologieën, zolang de latere identificatie van de gebruiker is uitgesloten;
 • Demografische, geografische informatie.

 

2.4. Persoonlijke informatie van andere mensen:

U mag ons geen persoonlijke informatie van anderen sturen of posten op onze website, sociale netwerken of andere middelen, zoals e-mail. Als u informatie van derden wilt indienen, moet u ervoor zorgen dat deze informatie rechtstreeks door de betrokken persoon (personen) wordt ingediend, ongeacht de gebruikte contactmiddelen (website, sociale netwerken of andere middelen). Als u, ondanks deze waarschuwing, ons persoonlijke informatie van een andere persoon stuurt via uw publicatie op onze website, sociale netwerken of anderszins, nemen wij onder uw volledige verantwoordelijkheid aan dat u voorafgaande toestemming en expliciete toestemming hebt om dit te doen, inclusief toestemming zodat we kunnen deze persoonlijke informatie gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

3 - INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN


CITRINA zet zich ertoe om alleen de persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn om uw gebruikservaring van onze website te verbeteren.

 
3.1. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens voor de doeleinden van dit privacybeleid zijn informatie die u identificeert als een individu of betrekking heeft op een identificeerbaar individu.

3.1.1 Persoonsgegevens ingediend door de gebruiker

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer deze rechtstreeks op onze website worden ingediend, zoals wanneer u een sollicitatie indient op de pagina die we voor dat doel hebben bestemd, of wanneer u een algemeen contactformulier indient. De ingediende persoonsgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, land van verblijf, stad / plaats, nationaliteit, kwalificaties, professionele ervaring, huidige professionele status, bekwaamheidsniveau volgens het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen, algemene onderwijsinstellingen, deelnamecursussen, datum van voltooiing en verkregen evaluatie omvatten.

 

3.2. Overige informatie

Andere informatie is alle informatie die niet bedoeld is om uw specifieke identiteit bekend te maken, zoals browserinformatie, gebruiksgegevens, informatie verzameld via cookies en andere technologieën, demografische informatie, geolocatiegegevens verkregen met uw toestemming, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

3.3 Automatisch verzamelde informatie.

Onze website verzamelt informatie via cookies en andere eigendomsrechten of externe monitoringtechnologieën, zoals Google Analytics, om de effectiviteit van de website zelf te vergroten en om de gebruikerservaring erin te optimaliseren en te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies en trackingtechnologieën gebruiken.

Met betrekking tot het cookiebeleid en externe monitoringtools is CITRINA niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke derde partijen, dus om geïnformeerd te zijn, raden wij u aan om het toepasselijke privacybeleid van derde partijen te raadplegen.

 

4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, ANDERE INFORMATIE, EN INFORMATIE DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD GEBRUIKEN.

CITRINA garandeert dat uw persoonlijke gegevens alleen worden behandeld voor de doeleinden die aan u zijn meegedeeld en niet voor enig ander doel. Zo behandelen wij uw persoonsgegevens om de kwaliteit van de dienstverlening die wij u bieden te garanderen, en om beter op uw wensen in te kunnen spelen.

 

4.1. Beoordeel en verbeter onze producten en diensten

Al uw verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om u te helpen uw bezoek aan onze website zo productief en plezierig mogelijk te maken, inclusief: het verwerken van een sollicitatie; het verwerken van een contactverzoek; het meten van interacties met specifieke webpagina's; klantenondersteuning bieden; de interface van onze website verbeteren, zodat de navigatie intuïtief en bevredigend is.

 

4.2. Verbeter website-inhoud

Om uw ervaring interessanter en persoonlijker te maken, kunnen we alle verzamelde persoonlijke gegevens en andere informatie gebruiken, zodat de de website de voorkeur van de gebruikers weerspiegelt, bijvoorbeeld via onze blog, door inhoudelijke berichten te presenteren die relevant is voor bezoekers, door rekening te houden met de gewoonten van navigatie op de website.

 

4.3. Om met u in contact te komen

Op onze website kunt u op verschillende manieren met ons communiceren, via e-mail, contactformulier, of sollicitatie. We kunnen uw gegevens (inclusief een telefoonnummer en e-mailadres dat u voor dit doel hebt opgegeven) ook gebruiken om contact met u op te nemen om te reageren op uw opmerkingen, vragen of verzoeken.

 

4.4. Om uw rechten en die van CITRINA te waarborgen

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving die van kracht is in de Europese Unie (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) moet het gebruik van persoonsgegevens worden gerechtvaardigd op basis van ten minste één wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt de toelichting op de toepassingsgebied van elk van deze gronden raadplegen. *

De wettelijke basis die van toepassing is op het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor klantenservice en marketingdoeleinden, hebben uw toestemming.

 

* RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (voor dit doel krijgt u een toestemmingsformulier voor het gebruik van uw gegevens, welke toestemming vervolgens kan worden ingetrokken);
 • Wanneer verwerking noodzakelijk is om een contract mee te sluiten of uit te voeren;
 • Wanneer de behandeling noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan CITRINA is onderworpen;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang te bereiken en onze redenen om deze te gebruiken prevaleren op uw rechten op gegevensbescherming;
 • Wanneer behandeling noodzakelijk is voor ons om te getuigen, een recht uit te oefenen of te verdedigen in een gerechtelijke procedure tegen u, ons of een derde partij.

 

5. HOE HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG

We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen, waaronder codering en authenticatietools, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en te behouden.

Hoewel gegevensoverdracht via internet of website geen volledige inbraakveiligheid kan garanderen, stellen wij en onze serviceproviders en zakenpartners alles in het werk om fysieke, elektronische, en procedurele beveiligingen voor persoonsgegevens te implementeren en te onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor gegevensbescherming. We hebben onder meer het volgende geïmplementeerd:

Beperkte persoonlijke toegang tot uw persoonlijke gegevens op basis van het criterium van "moeten weten" en alleen binnen het kader van de gecommuniceerde doeleinden;

 • Overdracht van verzamelde gegevens alleen in gecodeerde vorm;
 • Opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (zoals creditcardgegevens) alleen in gecodeerde vorm;
 • Bescherming van IT-systemen door middel van firewalls, om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen; en
 • Permanente controle van de toegang tot informatietechnologiesystemen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, op te sporen, en te voorkomen.

 

6. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Zodra de maximale bewaartermijn is bereikt, worden uw persoonsgegevens onherroepelijk geanonimiseerd (geanonimiseerde gegevens kunnen worden bewaard) of op een veilige manier vernietigd.

Voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid (klantenservice) worden uw persoonsgegevens bewaard voor een periode van maximaal 5 jaar vanaf de datum van het verzamelen van uw toestemming of het laatste contact dat is gemaakt (afhankelijk van wat het laatst plaatsvindt) en binnen die periode zijn toestemming niet is ingetrokken. In het geval van vragen met betrekking tot Marketing blijft uw contactgegevenes in ons bezit totdat u het abonnement opzegt of anderszins aangeeft niet bij ons te willen blijven.

 

7. HOE U UW TOESTEMMING KUNT WIJZIGEN OF INTREKKEN

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken, met effect voor de toekomst.

Na volledige intrekking van uw toestemmingsverklaringen, wordt er niet langer contact met u opgenomen en ontvangt u geen berichten voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

De toestemming verleend aan CITRINA kan worden ingetrokken door contact op te nemen met het telefoonnummer (+351) 966 983 779 of per e-mail shop@citrina-plants.

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact met ons op.

Onder bepaalde voorwaarden, heeft u het recht om ons te verzoeken om:

 • u aanvullende informatie te verstrekken over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken;
 • u een kopie te geven van de persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt;
 • u te voorzien met de persoonlijke informatie die u heeft verstrekt aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling;
 • eventuele onjuistheden te wijzigen in de persoonlijke gegevens die we bewaren;
 • persoonlijke gegevens te wissen waarvan het gebruik niet langer legitiem is;
 • beperken hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken totdat de klacht is onderzocht.

Hun uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen die bedoeld zijn om het algemeen belang (preventie of opsporing van misdrijven) of ons belang (handhaving van het beroepsgeheim) te vrijwaren.

Als u niet tevreden bent, heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Nationale Commissie voor gegevensbescherming.

 

8. TERMIJNEN VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de periode die nodig is voor de doeleinden of verdere verwerking ervan hebben gemotiveerd waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, waarbij word voldaan aan alle toepasselijke wettelijke regels met betrekking tot archivering.